Najčastejšie poruchy zapaľovacieho systému

20.6.19 2:49


Pre správnu funkciu agregátu je zapaľovací systém nevyhnutnou súčasťou. Pri poruche niektorej z jeho častí, dochádza k zníženiu výkonu motora alebo k jeho úplnému vypnutiu. Najčastejším prejavom vypovedania niektorého z komponentov sú padajúce alebo poskakujúce otáčky motora a k tomu sa nezabudne pripomenúť obľúbená kontrolka CHCECK ENGINE. Bežne sa jedná len o banálny problém spojený so zanesením zapaľovacích sviečok alebo poškodením kabeláže vedúcej k cievkam.



Ktorý valec vynecháva?

Zistiť, ktorý z valcov nepracuje správne, možno jednoduchým testom a to postupným odpájaním cievok za chodu motora. Ak po odpojení cievky od zapaľovacej sviečky zreteľne spadnú otáčky, znamená to, že tento valec funguje správne. V prípade ak po odpojení motor nezmení svoj zvuk a otáčky neklesnú, našiel sa zdroj problému. Teraz je potrebné identifikovať, ktorý z komponentov zapaľovacieho systému bol poškodený.